HMS for arbeidsgiver (øverste leder)

HMS for arbeidsgiver (øverste leder)

Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid. Hensikten er at arbeidsgiver skal ha kunnskap om krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og om  systematisk HMS-arbeid for å kunne ta de...

HMS for arbeidsgiver (øverste leder)

HMS for verneombud og AMU-medlemmer

Opplæring tilsvarende 40-timer, over 4 dager Grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet. I hht. Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18, 3-19 og 3-20. Tema som vil bli gjennomgått: HMS-regelverk med...

HMS for arbeidsgiver (øverste leder)

HMS for verneombud og AMU-medlemmer

Opplæring tilsvarende 40-timer, over 4 dager Grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet. I hht. Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18, 3-19 og 3-20. Tema som vil bli gjennomgått: HMS-regelverk med...