Vi er her. Vi er nær.

Kurs og opplæring

Opplæring og informasjon er en viktig del av en virksomhets systematisk HMS-arbeid.
Kunnskap om HMS og risiko i arbeidet bidrar til å forebygge ulykker og skader.

Myndighetene stiller derfor krav til opplæring av ledelse og ansatte innen HMS og risiko i arbeidet. Opplæringen kan være påkrevd fordi man har en spesiell rolle i virksomheten, daglig leder, leder, verneombud eller fordi arbeidet man har medfører risiko for liv og helse eller skade på ytre miljø. Felles for opplæringen er at den skal dokumenteres.

Samko tilbyr kurs og opplæring både internt i virksomhet eller kurs for flere virksomheter.
Kursene kan «skreddersys» den enkelte virksomhet.

Vi kan tilby følgende:

 • HMS-kurs for verneombud og Amu-medlemmer i hht til Arbeidsmiljølovens krav til innhold og varighet.
 • HMS-kurs for ledere i hht Arbeidsmiljølovens krav til innhold.
 • Kurs og opplæring i forhold til HMS og risikoforhold i arbeidet. Dette kan være innen:
  -HMS-system og systematisk HMS-arbeid.
  -Arbeid, arbeidsmiljø og helse.
  -Roller og ansvar i arbeidet.
  -Nattarbeid og helserisiko.
  -Ergonomi i arbeidet: Riktig bruk av kroppen. Forflytningsteknikk. Kontorergonomi.
  -Førstehjelp og hjertestarter.
  -Kriser, ulykker og beredskap.
  -Fysiske (lyd/støy, vibrasjoner, stråling), kjemiske og biologiske risikofaktorer i arbeid.
  -Verneutstyr.
  -Sykefraværsoppfølging.
 • Bistand og rådgivning i forhold til kurs og opplæring innen HMS og utfordringer i arbeidsmiljøet.

HMS-kurs for ledere

Vårt HMS-kurs for ledere skal sikre og gi dokumentasjon på gjennomført opplæring for både arbeidsgiver og ledere.

HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer

Kurset består av 4 kursdager og en hjemmeoppgave. Ettersom kurset skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til 40-timers opplæring, er det en forutsetning at du deltar på alle kursdagene og leverer inn hjemmeoppgaven for å få tildelt kursbevis.

HMS-kurs for ledere

Vårt HMS-kurs for ledere skal sikre og gi dokumentasjon på gjennomført opplæring for både arbeidsgiver og ledere.

HMS-kurs for verneombud og AMU-medlemmer

Kurset består av 4 kursdager og en hjemmeoppgave. Ettersom kurset skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til 40-timers opplæring, er det en forutsetning at du deltar på alle kursdagene og leverer inn hjemmeoppgaven for å få tildelt kursbevis.

Vil du lese mer om kravet til deg som leder til forsvarlige organisatoriske arbeidsbetingelser og krav til systematisk HMS-arbeid kan du lese mer i AML §§ 3-1, 3-2, 3-5 4-2, 6-5, 7-4.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» hos Arbeidstilsynet.