Rådgivning

 • Oppbygging og revisjon av HMS-system
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Organisering og ledelse
 • Nye innkjøp av kontorutstyr og maskiner
 • Planlegging av nybygg og ombygging
 • Coaching for ledere eller ansatte
 • Livsstil, helse og kosthold
 • Sykefravær

ikon kartlegginger

Kartlegginger

 • Risikovurdering
 • Arbeidshelse
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Ergonomi og arb.plassvurdering
 • Fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

ikon møtedeltakelse

Møtedeltakelse

 • Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
 • Dialogmøter
 • AKAN-utvalg
 • Verneombudsmøter
 • Møter i ledergruppe
 • Personalmøter

icon info

Informasjon og opplæring

 • Grunnkurs i arbeidsmiljø
 • HMS-kurs for ledere
 • Oppfriskningskurs for verneombud og ledere
 • Helsefremmende arbeidsmiljø
 • Stress og mestring
 • Førstehjelp og hjertestarter
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeisdmiljø
 • Ergonomi og forflytningsteknikk
 • Konflikter
 • Mistrivsel
 • Kriser og ulykker
 • Rusproblematikk

ikon andre tjenester

Annet

 • Yrkesvaksinering
 • Attester

 

Kontakt oss