Vi er her. Vi er nær.

Tjenester

En bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Som godkjent bedriftshelsetjeneste skal Samko bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Det avholdes ett årlig samarbeidsmøte mellom bedriftshelsetjenesten og bedriftens representanter. Her går en igjennom bedriftens ønsker og behov i forhold til HMS-regelverket, samt legger en plan for hva bedriftshelsetjenesten skal bistå med kommende år. Tjenestene tilpasses virksomheten og om det skulle oppstå nye behov i etterkant av samarbeidsmøtet, bistår vi gjerne.

«Vi hverken synser eller pålegger -vi er her for deg som arbeidsgiver og for dine ansatte. Vi gir ærlige, redelige råd og anbefalinger slik at dere kan følge krav i lover og forskrifter»

Hva en bedriftshelsetjeneste skal kunne bidra med i virksomheter er styrt av Arbeidsmiljøloven og forskrifter til denne. Det samme lovverket sier også noe om hva en arbeidsgiver skal og ikke skal bruke en bedriftshelsetjeneste til.

 

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» hos Arbeidstilsynet. 

Vil du vite mer om hva vi kan bidra med?

Tjenester oversikt

HMS-system og
systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmedisin/målrettede arbeidshelseundersøkelser

Ergonomiske forhold

Organisatoriske forhold

Psykososiale forhold

Yrkeshygieniske forhold