Vi er her. Vi er nær.

Foto: Helge Høifødt

Om oss

SAMKO er en lokal bedriftshelsetjeneste med kontor på Bryne og i Egersund. Våre kunder er store og små, offentlige og private virksomheter i ulike bransjer. Vi har nå ca. 200 kunder og leverer våre tjenester hovedsaklig langs Jæren og Dalane.

SAMKO har Arbeidstilsynets godkjenning og arbeider etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Vårt team har god faglig kompetanse, lang erfaring og kan bistå i de fleste arbeidsmiljøutfordringer som din bedrift står overfor.

Vi leverer et bredt tjenestetilbud med god kvalitet og god service til konkurransedyktige priser. SAMKO ønsker å være en stabil, langsiktig og systematisk samarbeidspartner for våre kunder. Gjennom kontinuerlig samarbeid ønsker vi å bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø i din bedrift.

For å bli godkjent som bedrifthelsetjeneste etter myndighetenes kriterier kreves det kompetanse innen flere fagfelt. SAMKO har derfor følgende yrkesgrupper i teamet: Spesialist i arbeidsmedisin, bedriftssykepleier, bedriftsergoterapeut, yrkeshygieniker samt BHT koordinator.

SAMKO er registrert som en forening med et styre som er sammensatt av representanter fra våre kunder og ansatte i SAMKO. Årsmøtet er SAMKO sitt øverste organ.

Styret består av: 

Jon Harald Tune, Gilje Tre, leder
Gro Helene Tonstad, Sira Kvina Kraftselskap, nestleder
Kurt Jarle Berntsen, Dalane Energi, styremedlem
Irene Hobberstad, Jæren Rekneskapslag, styremedlem
Helene Anda Nilsen, SAMKO, styremedlem
Irene Birkeland Helleren, SAMKO, styremedlem