SAMKO er et kompetansesenter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) som bidrar til å fremme god helse og trivsel for bedrifter og enkeltpersoner.

SAMKO er en godkjent bedriftshelsetjeneste i Rogaland med to avdelinger, en i Egersund og en på Klepp. Vårt team har en bred faglig sammensetning og vi kan bistå i de fleste arbeidsmiljøutfordringer din bedrift står overfor. SAMKO leverer tjenester til både små og store, private og offentlige virksomheter, og har medlemskontrakt med ca. 230 medlemsbedrifter.

Vi er tilknyttet nettverket Virke BHT, et landsdekkende nettverk av uavhengige bedriftshelsetjenester arrangert i regi av Hovedorganisasjonen Virke.

Visjon:

Sammen for et helsefremmende arbeidsmiljø

Verdigrunnlag:

  • Kompetanse
  • Redelighet
  • Engasjement
  • Nytenking

Styret i SAMKO

Jon Harald Tune, Gilje Tre, leder
Helga Hellesø, Norsk Landbruksrådgivning, nestleder
Kurt Jarle Berntsen, Dalane Energi, styremedlem
Gro Helene Tonstad, Sira Kvina Kraftselskap, styremedlem
Irene Birkeland Helleren, SAMKO, styremedlem
Aud Alstveit, SAMKO, styremedlem

Forretningsidé:

Bredt tjenestetilbud, med god kvalitet og god service til konkurransedyktige priser.

Etiske mål:

SAMKO skal drive sin virksomhet i tråd med:

  • ”Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning”, kapittel 13.
  • International Commission on Occupational Health (ICOH) sine etiske retningslinjer for bedriftshelsepersonell
  • SAMKOs vedtekter
Kontakt en av våre rådgivere