SAMKO er et kompetansesenter innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) som bidrar til å fremme god helse og trivsel for bedrifter og enkeltpersoner.

SAMKO er en godkjent bedriftshelsetjeneste i Rogaland med kontorer i Egersund og Klepp. Vårt team har en bred faglig sammensetning og vi kan bistå i de fleste arbeidsmiljøutfordringer din bedrift står overfor. SAMKO leverer tjenester til små og store virksomheter i ulike bransjer, og har kontrakt med ca. 220 medlemsbedrifter.

Visjon:

Sammen for et helsefremmende arbeidsmiljø

Verdigrunnlag:

  • Kompetanse
  • Redelighet
  • Engasjement
  • Nytenking

Styret i SAMKO

Jon Harald Tune, Gilje Tre, leder
Gro Helene Tonstad, Sira Kvina Kraftselskap, nestleder
Kurt Jarle Berntsen
, Dalane Energi, styremedlem
Irene Hobberstad, Jæren Rekneskapslag, styremedlem
Helene Anda Nilsen, SAMKO, styremedlem
Irene Birkeland Helleren, SAMKO, styremedlem

Forretningsidé:

Bredt tjenestetilbud, med god kvalitet og god service til konkurransedyktige priser.

Etiske mål:

SAMKO skal drive sin virksomhet i tråd med:

  • ”Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning”, kapittel 13.
  • International Commission on Occupational Health (ICOH) sine etiske retningslinjer for bedriftshelsepersonell
  • SAMKOs vedtekter
Kontakt en av våre rådgivere