Vi er her. Vi er nær.

Foto: Helge Høifødt

Om oss

Samko er en lokal bedriftshelsetjeneste med kontor på Bryne og i Egersund. Våre kunder er store og små, offentlige og private virksomheter i ulike bransjer. Vi har nå ca. 200 kunder og leverer våre tjenester hovedsaklig langs Jæren og Dalane.

Samko har Arbeidstilsynets godkjenning og arbeider etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Vårt team har god faglig kompetanse, lang erfaring og kan bistå i de fleste arbeidsmiljøutfordringer som din bedrift står overfor.

Vi leverer et bredt tjenestetilbud med god kvalitet og god service til konkurransedyktige priser. Samko ønsker å være en stabil, langsiktig og systematisk samarbeidspartner for våre kunder. Gjennom kontinuerlig samarbeid ønsker vi å bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø i din bedrift.

For å bli godkjent som bedriftshelsetjeneste etter myndighetenes kriterier kreves det kompetanse innen flere fagfelt. Samko har derfor følgende yrkesgrupper i teamet: Spesialist i arbeidsmedisin, bedriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut/ergoterapeut, yrkeshygieniker samt BHT koordinator.

Samko er registrert som en forening med et styre som er sammensatt av representanter fra våre kunder og ansatte i Samko. Årsmøtet er Samko sitt øverste organ.

Styret består av: 

Irene Hobberstad, Jæren Rekneskapslag, leder
Skjalg Espedal, Gann Tre, nestleder
Gro Helene Tonstad, Sira Kvina Kraftselskap, styremedlem
Helene Anda Nilsen, Samko, styremedlem