Vi er her. Vi er nær.

Organisatoriske forhold

Organisatoriske forhold på arbeidsplassen handler om hvordan arbeidet er organisert og lagt til rette, og hvordan arbeidsplassen er utformet og innredet, for det arbeidet som virksomheten utfører.

Vesentlige forhold vil være arbeidsavtaler, arbeidstidsordninger, organisering av arbeidet, tilrettelegging, alenearbeid, ledelse, medvirkning, informasjon og opplæring, omstilling, kontroll og overvåking og styrings- og planleggingssystemer.

De organisatoriske forholdene kan medføre en risiko for helseplager. I tillegg påvirker disse forholdene andre arbeidsforhold og må derfor ses i sammenheng med disse.

Virksomheten skal organisere arbeidet på en slik måte at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Som for alle andre forhold, krever loven at det organisatoriske arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Negative forhold skal forebygges og om de oppstår skal virksomheten ha rutiner som beskriver hvordan de håndteres.

Vi kan tilby følgende:

 • Bistå med kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold.
 • Bistå med opplæring og informasjon, utarbeidelse av rutiner, retningslinjer og arbeidsinstrukser.
 • Gi forslag til forebyggende tiltak, for eksempel i forbindelse med omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser.
 • Bistå i forhold til medvirkning.
 • Bistå ved planlegging, utforming, organisering og tilrettelegging av arbeid.
 • Bistå ved kartlegging av risiko ved alenearbeid og forslag til tiltak for å forebygge eller redusere risiko.
 • Bistå ved HMS i byggeprosjekt, ved ombygging og nybygg.
 • Bistå ved helseoppfølging av arbeidstakere som arbeider natt.
 • Bistå med informasjon og opplæring til ansatte som arbeider natt.
 • Bistand og rådgivning i forhold til planlegging og gjennomføring av endring og omstilling.
 • Bistå i forhold til arbeidsavtaler, stillingsbeskrivelser, arbeidstidsordninger og oppsigelser.

 

Vil du lese mer om kravet til deg som leder til forsvarlige organisatoriske arbeidsbetingelser og krav til systematisk HMS-arbeid kan du lese mer om i AML § 3-1, 4-1, 4-2.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» og «Organisatorisk arbeidsmiljø» hos Arbeidstilsynet.