Vi er her. Vi er nær.

Ergonomiske forhold

Ergonomi er samspillet mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Det handler om å belaste kroppen slik at man unngår skader og helseplager, samtidig som man kan arbeide effektivt og hensiktsmessig. 

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger som er større enn det kroppen tåler. Forhold i arbeidsmiljøet kan enten være en direkte årsak til plagene eller kan bidra til å forverre eksisterende plager.

Virksomheten har det ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig både fysisk og psykisk. Det vil si at virksomheten må sørge for at også de ergonomiske forholdene på arbeidsplassen er gode og ikke bidrar til helseskader. Ergonomiske forhold skal kartlegges og risikovurderes. Negative forhold skal forebygges og om de oppstår skal virksomheten ha rutiner som beskriver hvordan de håndteres.

Vi kan tilby følgende

  • Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold i arbeidet, for eksempel arbeidsplassvurderinger, gjennomgang av arbeidsoperasjoner, ergonomi i fht. bruk av arbeidsutstyr og maskiner.
  • Foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer, for eksempel dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, håndtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, belysning, vibrasjoner.
  • Utarbeidelse av retningslinjer om ergonomiske forhold, for eksempel ved nybygg, ombygninger og innkjøp.
  • Virksomhetstilpasset ergonomiundervisning. Informasjon og opplæring om for eksempel vibrasjoner, manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning og tungt og ensformig arbeid.
  • Råd og veiledning om hvilke tiltak som vil være mest effektive. Rådene vil være basert på den nyeste forskningen, internasjonale anerkjente kartleggings verktøy, regelverket og kunnskap om kroppens biomekanikk.
  • Veiledning og oppfølging av både arbeidstaker, arbeidsgiver og verneombud.

 

Vil du lese mer om krav til ergonomiske forhold og systematisk HMS-arbeid finner du dette i Arbeidsmiljølovens §§ 3-1, 4-4.

Se ellers «Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med» og «Ergonomi» hos Arbeidstilsynet.