Vi er her. Vi er nær.

Bli kunde hos oss!

Bedriftshelsetjenesten skal bistå bedriftene med å skape sunne og gode arbeidsplasser. Dette innebærer blant annet å hjelpe bedriften til å jobbe systematisk med HMS arbeidet. Våre tjenester er kvalitetssikret og kunnskapsbaserte, og arbeidet er forankret i myndighetenes krav og retningslinjer for bedriftshelsetjeneste.

Vi ønsker å være en stabil, langsiktig og systematisk samarbeidspartner, som bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø i din bedrift. Kundekontrakten tilpasses den enkelte bedrifts behov og antall ansatte.

Samko er en forening som drives på non-profit basis. Vi driver vår virksomhet ut fra bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, etiske retningslinjer for bedriftshelsepersonell og Samko’s vedtekter.

Kundefordeler

  • Gratis leie av Samko sitt yrkeshygieniske måleutstyr og medisinsk teknisk utstyr ved kartlegginger i regi av Samko
  • Kurs i regi av Samko til rabaterte priser
  • Kontaktperson i Samko
  • Rabaterte priser hos våre samarbeidspartnere

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.
Med bakgrunn i informasjon om din bedrift, lovkrav og tjenstebehov setter vi opp forslag til kontrakt.

Daglig leder:

Eirik Stokka Hansen
eirik.stokka.hansen@samko.no
tlf: 995 35 425