Endringer i regelverket:
Fra 1.januar 2024 trer disse endringene i arbeidsmiljøloven i kraft:

Alle bedrifter over 30 ansatte må ha arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Alle bedrifter med 5 ansatte eller flere må ha verneombud

Dersom dette medføre endringer for din bedrift, vil det også bety at dere trenger lovpålagt kurs for AMU-medlemmer og verneombud. Se våre kurs og meld deg på.