Vi er her. Vi er nær.

HMS-KURS FOR VERNEOMBUD OG AMU-MEDLEMMER

Opplæring tilsvarende 40-timer, over 4 dager. Kurset anbefales også til arbeidsgiver, ledere og mellomledere.

Grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet. I hht. Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18, 3-19 og 3-20.

Tema som vil bli gjennomgått:

 • HMS-regelverk med Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
 • HMS-system og systematisk HMS-arbeid
 • Arbeidsmiljø og helse. Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging
 • Roller, ansvar og medvirkning i HMS-arbeidet
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Risikokartlegging, praktisk gjennomføring

Kurset består av 4 kursdager og en hjemmeoppgave. Ettersom kurset skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til 40-timers opplæring, er det en forutsetning at du deltar på alle kursdagene og leverer inn hjemmeoppgaven for å få tildelt kursbevis.

For å delta på kurset må du kunne kommunisere og beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Tid og sted vår 2024:  6, 7. og 20. mars + 24.april, 
kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell.

Tid og sted høst 2024:  18, 19. og 25. september + 17. oktober, 
kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell.

Pris: Kr.7250,- for kunder, kr.8950,- for andre.

Bindende påmelding fortløpende og frem til 3 uker før kursstart.

Avbestilling: Ved avbestilling senere enn 3 uker før kursstart refunderes ikke kursavgiften.

Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatt kurs. Evnt. kursavgift vil da bli refundert.

  Påmeldingsskjema

  Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at dine personopplysninger blir lagret i Samko sine systemer. Les vår personvernerklæring.