Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid.

Hensikten er at arbeidsgiver skal ha kunnskap om krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og om  systematisk HMS-arbeid for å kunne ta de riktige beslutningene på veien mot et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2 b. Vi anbefaler derfor opplæring av lengre varighet.

Tema som vil bli gjennomgått:

  • HMS-regelverk med Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
  • HMS-system og systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljø og helse. Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø
  • Roller, ansvar og medvirkning i HMS-arbeidet
  • Tilrettelegging  og sykefraværsoppfølging

Tid og sted:
onsdag 22.9.2021, kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell

Pris:
Kr 3000,- for medlemmer, Kr 4000,- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding fortløpende og frem til 3 uker før kursstart.

Avbestilling:
Ved avbestilling senere enn 3 uker før kursstart refunderes ikke kursavgift.

Avlysning:
Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatt kurs. Eventuell innbetalt kursavgift vil da bli refundert.

 


    Påmeldingsskjema

    Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at dine personopplysninger blir lagret i Samko sine systemer. Les vår personvernerklæring.