HMS for verneombud og AMU-medlemmer

Opplæring tilsvarende 40-timer, over 4 dager

Grunnopplæring i helse, miljø og sikkerhet. I hht. Arbeidsmiljølovens § 6-5 og § 7-4 og Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §§ 3-18, 3-19 og 3-20.

Tema som vil bli gjennomgått:

  • HMS-regelverk med Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
  • HMS-system og systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljø og helse. Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø
  • Tilrettelegging og sykefraværsoppfølging
  • Roller, ansvar og medvirkning i HMS-arbeidet
  • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Fysiske og kjemiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Risikokartlegging, praktisk gjennomføring

Kurset består av 4 kursdager og en hjemmeoppgave. Ettersom kurset skal tilfredsstille Arbeidsmiljølovens krav til 40-timers opp-læring, er det en forutsetning at du deltar på alle kursdagene og leverer inn hjemmeoppgaven for å få tildelt kursbevis.

Forkunnskaper:

For å delta på kurset må du kunne kommunisere og beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Tid og sted: 10/3, 11/3, 17/3 og 14/4, kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell

Pris: Kr.6500,- for medlemmer, kr.8000,- for ikke-medlemmer.

Bindende påmelding fortløpende og frem til 3 uker før kursstart.

Avbestilling: Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart refunderes ikke kursavgiften.

Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatt kurs. Evnt. kursavgift vil da bli refundert.

Kvalifikasjoner

Publisert

april 28, 2021