Mer ansvar på arbeidsgiver i nytt varslingsregelverk januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Endringene skal gjøre regelverket enklere å forstå og tolke for både arbeidsgivere og arbeidstakere.Les hele artikkelen her:...