Januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft.

Endringene skal gjøre regelverket enklere å forstå og tolke for både arbeidsgivere og arbeidstakere.
Les hele artikkelen her: Arbeidstilsynet – nytt varlingsregelverk