Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater Hvert år blir mange arbeidstakere syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette. Fra...