Rådgiving og opplæring

I mange bedrifter er det arbeidsmiljøutfordringer som krever kunnskap utover den kompetanse som finnes internt i bedriften. Bedriftshelsetjenesten er en resurs som skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 

Vi kan tilby følgende:

  • Bistand/rådgiving med fokus på helsefremmende tiltak ved arbeidsrelatert sykefravær
  • Deltagelse dialogmøter
  • Veiledning for enkeltpersoner eller grupper i HMS relaterte spørsmål
  • Lederstøtte/samtale
  • Deltagelse møte/fora med fokus HMS/helsefremmende tiltak.
  • Kurs i førstehjelp. Kan tilpasses om du har ansvar for barn, evt. andre utfordringer
  • Kurs bruk av hjertestarter
  • Undervisning i helsefarlige forhold, som nattarbeid, skiftarbeid og turnusarbeid.
  • Utarbeidelse av ruspolitikk, samt rådgiving/bistand til leder og ansatt ved rusproblematikk
  • Rådgiving, den vanskelige samtalen

 

Ta kontakt om du har andre arbeidsmiljøutfordringer som ikke er listet opp her……..

Arbeidsgiver skal alltid sørge for at arbeidstaker er gjort kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og for at arbeidstaker får opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Du kan lese mer om dette i § 8-1, Gjennomgående krav til opplæring, i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning».

Bedriftsergoterapeut:

Anette Monsen
anette.monsen@samko.no

958 38 338