Vi er her. Vi er nær.

HMS-KURS FOR LEDERE

Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2 .

Vårt HMS-kurs for ledere skal sikre og gi dokumentasjon på gjennomført opplæring for både arbeidsgiver og ledere.

Hensikten med opplæringen er at arbeidsgiver og ledere skal ha kunnskap om HMS, systematisk HMS-arbeid, hvilke krav som gjelder, og arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø.

Tema som vil bli gjennomgått:

  • HMS-regelverk med Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
  • HMS-system og systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljø og helse. Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø
  • Roller, ansvar og medvirkning i HMS-arbeidet
  • Tilrettelegging  og sykefraværsoppfølging

Tid og sted vår 2022:  16.mars, kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell.

Tid og sted høst 2022:  21.september, kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell.

Pris: Kr 3000,- for kunder, Kr 4000,- for andre.

For å delta på kurset må du kunne kommunisere og beherske norsk språk både muntlig og skriftlig.

Bindende påmelding fortløpende og frem til 3 uker før kursstart.

Avbestilling: Ved avbestilling senere enn 3 uker før kursstart refunderes ikke kursavgift.

Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatt kurs. Eventuell innbetalt kursavgift vil da bli refundert.


    Påmeldingsskjema

    Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at dine personopplysninger blir lagret i Samko sine systemer. Les vår personvernerklæring.