Vi er veldig stolte av de gode tilbakemeldingene godkjenningsenheten gir SAMKO, og siterer et lite utdrag fra kommentarene:

«God kompetanse på alle fagområder»,
«Bredt spekter av relevante tjenester, samt kvalitetssikring av disse»
«Komplett BHT-tilbud uavhengig av beliggenhet»
«Sikrer oppfølging av alle kunder»

«Vedtak: Søknad om godkjenning av bedriftshelsetjeneste innvilges»