Informasjon om koronavirus

 

Utviklingen og forholdene rundt utbruddet av koronaviruset endres raskt og det er viktig for alle å forholde seg til sist oppdatert informasjon.

For håndtering av denne situasjonen henviser SAMKO derfor bedriftene til:

FHI (folkehelseinstituttet) og HelseNorge sine sider

Informasjon og råd på disse kanalene vil fortløpende bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.