Rådgivning

  • Oppbygging og revisjon av HMS-system
  • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Organisering og ledelse
  • Nye innkjøp av kontorutstyr og maskiner
  • Planlegging av nybygg og ombygging
  • Coaching for ledere eller ansatte
  • Livsstil, helse og kosthold
  • Sykefravær

 

Kontakt oss