icon info

Informasjon og opplæring

 • Grunnkurs i arbeidsmiljø
 • HMS-kurs for ledere
 • Oppfriskningskurs for verneombud og ledere
 • Helsefremmende arbeidsmiljø
 • Stress og mestring
 • Førstehjelp og hjertestarter
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeisdmiljø
 • Ergonomi og forflytningsteknikk
 • Konflikter
 • Mistrivsel
 • Kriser og ulykker
 • Rusproblematikk

 

Kontakt oss