Lovpålagt BHT ?

Er din bedrift pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste?