Våre engasjerte ansatte er stadig ute i medlemsbedrifter – både på besøk, kartlegginger, målinger, arbeidshelseundersøkelser, undervisning og kurs.

Denne gangen har bedriftssykepleier Eirik Stokka Hansen vært hos Lloyd Vaule AS, som utfører alt innenfor skoghogst, og tatt med de ansatte utendørs for å delta på HLR kurs i det fri.

Godt når både oktobervær og ansatte spiller på lag med SAMKO 🙂

forstehjelp-ute-i-det-fri

 

« Til nyhetsarkivet