Arbeididetgrønnerom

Arbeidslivet endrer seg i takt med at ny teknologi tas i bruk. Grenser mellom arbeid og fritid viskes ut, men i det grenseløse arbeidslivet er det viktig å sette egne grenser.

I mange yrker, først og fremst kontoryrker, går det like bra å jobbe hjemmefra, fra en kafé eller fra bussen som å jobbe på et fast kontor. Mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, ser på det som en stor fordel at arbeidslivet har blitt mer fleksibelt. Må du hente barn fra skole eller barnehage, kan det være praktisk at det går an å ta igjen det forsømte på jobben om kvelden når barna har gått til sengs. Samtidig innebærer den nye friheten et ansvar for deg selv. Det er viktig å kunne sette sine egne grenser, slik at ikke arbeid og fritid flyter sammen og du verken jobber eller slapper ordentlig av.

Å koble av og hente seg inn igjen, er nødvendig for å ha det bra og gjøre en god jobb.Det kan for eksempel være smart å tydeliggjøre både for seg selv og for andre når du er tilgjengelig, og det er viktig å tenke på å ta avbrekk i arbeidet også når du ikke er på arbeidsplassen. Vi mennesker kan ha ulike strategier for å takle det grenseløse arbeidslivet. Dersom du opplever at det påvirker deg negativt, er det lurt å ta dette opp med nærmeste leder. Da kan begge parter snakke om hvilke behov og forventninger man knytter til jobben og komme ut med gode løsninger.

Arbeidsgiveren er pliktig til å drive et systematisk HMS-arbeid, det vil si å ha arbeidsmiljøet under oppsikt hele tiden for å kunne avdekke risikofaktorer. Arbeidsgiver skal så utbedre risikoforhold.

Dersom det finnes svakheter i arbeidsmiljøet eller om du oppdager en risiko, snakk med nærmeste leder. Blir ikke problemet løst, kontakt verneombudet på arbeidsplassen. Er det ikke verneombud på arbeidsplassen, kan du kontakte fagforeningen.

Som bedriftsleder kan du kontakte bedriftshelsetjenesten eller andre arbeidsmiljøkonsulenter for å få hjelp og støtte i arbeidsmiljøarbeidet. Du kan også henvende deg til arbeidsgiverorganisasjonen din.

« Til nyhetsarkivet