SAMKO har valgt å knytte seg til BHT-nettverket i hovedorganisasjonen Virke.

Virke BHT er et nettverk av samarbeidende selvstendige bedriftshelsetjenester som gir deg et tilbud der du er!
VIRKE BHTVirke BHT er et nettverk som gjennom leder-, fag- og organisasjonsutvikling skal bidra til å fremme høy kvalitet på våre tjenester.

Du kan lese mer om dette ved å trykke på logoen til venstre.

« Til nyhetsarkivet