Seks nye forskrifter erstatter 47 av dagens gjeldende forskrifter. De nye forskriftene trer i kraft 1.1.2013.

Med den nye strukturen oppnås et bedre og mer hensiktsmessig regelverk for arbeidslivet. Dette vil gi et bedre grunnlag for å jobbe systematisk med arbeidsmiljø.

Forskriftene ble vedtatt 6.desember 2011 og trer i kraft 1.januar 2013.

Trykk her for å lese informasjon om de nye forskriftene på arbeidstilsynets hjemmeside.

 

« Til nyhetsarkivet