Vi forholder oss til vedtak gitt av myndighetene om stenging av helsevirksomheter i privat regi: Helsedirektoratet: Brev av 15.mars

Alle fysiske møter, kurs, avtaler og helseoppfølginger avlyses inntil videre.

Vi vil være tilgjengelige på epost og telefon.

 

« Til nyhetsarkivet