Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid.

Hensikten er at arbeidsgiver skal ha kunnskap om krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og om  systematisk HMS-arbeid for å kunne ta de riktige beslutningene på veien mot et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2 b. Vi anbefaler derfor opplæring av lengre varighet.

 

Tema som vil bli gjennomgått:

  • HMS-regelverk med Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
  • HMS-system og systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljø og helse. Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø
  • Roller, ansvar og medvirkning i HMS-arbeidet
  • Tilrettelegging  og sykefraværsoppfølging

 


Tid og sted:
onsdag 10.3.2021, kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell

Pris: Kr 3000,- for medlemmer, Kr 4000,- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding fortløpende og frem til 3 uker før kursstart.

Avbestilling: Ved avbestilling senere enn 3 uker før kursstart refunderes ikke kursavgift.

Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatt kurs. Eventuell innbetalt kursavgift vil da bli refundert

Legg til kalender 10/03/2021 09:00 10/03/2021 15:00 Europe/Oslo HMS for arbeidsgiver (øverste leder)

Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid. Hensikten … Les videre

Bryne Kro og Hotell Samko klepp@samko.no false DD/MM/YYYY

Påmelding

  • Fullt navnE-post 
  • Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at dine personopplysninger blir lagret i Samko sine systemer. Les vår personvernerklæring.