Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid.

Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jf. Arbeidsmiljøloven § 3-2 b. Vårt HMS-kurs for ledere kan sikre og gi dokumentasjon på gjennomført opplæring for både arbeidsgiver og ledere.

Hensikten med opplæringen er at arbeidsgiver og ledere skal ha kunnskap om HMS, systematisk HMS-arbeid, hvilke krav som gjelder, og arbeidsmiljøfaktorer som kan ha innvirkning på arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø.

Tema som vil bli gjennomgått:

  • HMS-regelverk med Arbeidsmiljøloven og aktuelle forskrifter
  • HMS-system og systematisk HMS-arbeid
  • Arbeidsmiljø og helse. Hva fremmer og hva hemmer et godt arbeidsmiljø
  • Roller, ansvar og medvirkning i HMS-arbeidet
  • Tilrettelegging  og sykefraværsoppfølging

 

Tid og sted:  onsdag 22.9.2021, kl.09.00-15.00, Bryne Kro & Hotell

Pris: Kr 3000,- for medlemmer, Kr 4000,- for ikke-medlemmer

Bindende påmelding fortløpende og frem til 3 uker før kursstart.

Avbestilling: Ved avbestilling senere enn 3 uker før kursstart refunderes ikke kursavgift.

Avlysning: Vi forbeholder oss retten til å avlyse oppsatt kurs. Eventuell innbetalt kursavgift vil da bli refundert.

Legg til kalender 22/09/2021 09:00 22/09/2021 15:00 Europe/Oslo HMS-kurs for ledere

Arbeidsgiver er etter Arbeidsmiljølovens § 3-5, pålagt å ha opplæring i helse, -miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidsgiver … Les videre

Bryne Kro og Hotell Samko klepp@samko.no false DD/MM/YYYY

Påmelding

  • Fullt navnE-post 
  • Ved å sende inn dette skjemaet, aksepterer du at dine personopplysninger blir lagret i Samko sine systemer. Les vår personvernerklæring.