Førstehjelp er den første hjelp alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller alvorlig skade.

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke. De profesjonelle er som oftest ikke i nærheten når ulykken inntreffer.

Kurseksempler:

  • Førstehjelpskurs med hovedfokus på HLR (hjerte-lunge-redning). 1,5-2 timer.
  • Førstehjelpskurs for deg som har ansvar for barn og ungdom. 1,5-2 timer.
  • Grunnkurs i bruk av hjertestarter (DHLR-kurs) med erfarne instruktører fra SAMKO

Målgruppe:

Bedrifter/ansatte som ønsker å lære seg grunnleggende førstehjelp og HLR (hjerte- og lunge-redning) og alle som ønsker å friske opp sine førstehjelps-kunnskaper.

Ønsker dere å få belyst spesielle emner?

Vi tilpasser gjerne innhold i kurset etter ditt behov.

Kontakt oss