Utviklingen og forholdene rundt utbruddet av koronaviruset endres raskt og det er viktig for alle å forholde seg til sist oppdatert informasjon.

For håndtering av denne situasjonen henviser SAMKO derfor bedriftene til:

FHI (folkehelseinstituttet); https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

og HelseNorge sine sider https://helsenorge.no/koronavirus

Informasjon og råd på disse kanalene vil fortløpende bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

« Til nyhetsarkivet