SAMKO har fått Arbeidstilsynets godkjenning for 5 nye år.

«Komplett BHT-tilbud uavhengig av beliggenhet», «god faglig kompetanse på alle fagområder», «bredt spekter av relevante tjenester», «kompetanseutvikling», «positiv utvikling på tjenestekvalitet» er bare noen av kommentarene i Arbeidstilsynets tilbakemelding.

Her er sitat av godkjenningsenhetens innvilgelse:

Godkjent bht «Det er dokumentert at fagkompetanse benyttes på tvers av avdelingene, så virksomhetene har et komplett BHT-tilbud uavhengig av beliggenhet. SAMKO dokumenterer god faglig kompetanse på alle fagområder. Det er også dokumentert et bredt spekter av relevante tjenester, samt kvalitetssikring av disse. Beskrevne rutiner for samarbeid med virksomhetene og kontaktpersonordning sikrer oppfølging av alle kundene. Det utarbeides årlige samarbeidsplaner, det rapporteres etter utført arbeid og etter hvert år. Det foreligger også et system som sikrer kompetanseutvikling for den enkelte ansatte, med blant annet oversikt over gjennomført og planlagt kompetanseutvikling for alle. Kompetansetiltakene inngår som en del av hele bedriftshelsetjenesten sin utviklingsplan. Utdrag fra kvalitetssystemet viser også at BHT har rutiner for revisjon og kontinuerlig forbedringsarbeid. Godkjenningsenheten ser at det har vært positiv utvikling både på faglig kompetanse og tjenestekvalitet siden forrige søketidspunkt i 2010.

Vedtak: Søknad om godkjenning av bedriftshelsetjeneste innvilges»

Arbeidstilsynet

« Til nyhetsarkivet