BØR VI FORTSETTE MED DET?

Etter en alvorlig stressbelastning har kroppen sin egen måte å håndtere stressymptomene på. Metastudier og alle internasjonale retningslinjer for behandling av PTSD fraråder rutinemessig debriefing som en tidligforebyggende strategi for mennesker utsatt for en potensielt traumatiserende hendelse. Obligatorisk debriefing bør opphøre.

Psykoedukasjon, ”Screen and treat”, psykologisk førstehjelp og liknende modeller kan være et alternativ.

Denne konklusjonen ble publisert i Rammazini no.1/2013, side 16
Les hele artikkelen her 

« Til nyhetsarkivet