Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet.

De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:

  • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
  • arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid

Du kan lese mer om de nye bestemmelsene på Arbeidstilsynets hjemmeside HER

« Til nyhetsarkivet