Utfordringer i transportbransjen

Mange arbeidsgivere i transportbransjen planlegger ikke sjåførenes arbeidstid, viser ny rapport fra arbeidstilsynet. Å ikke registrerer timer og ikke kontrollerer at arbeidstiden er lovlig, er veldig alvorlig.
Både helse, livskvalitet og sikkerhet påvirkes av at man jobber for lange dager eller uker.  

For å verne arbeidstakerne har vi lovbestemt arbeidstid, og arbeidsgiver skal både holde oversikt over hvor mye hver enkelt arbeidstaker jobber og sørge for at arbeidet ikke overstiger antallet timer eller dager i arbeidsmiljøloven. 

Les mer om dette i arbeidstilsynets nyhetsbrev her:
https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/fortsatt-utfordringer-i-transportnaringen/