Skal din bedrift være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste?

Har du mottatt brev fra Arbeidstilsynet om tilknytning til bedriftshelsetjeneste?
Da tilhører din virksomhet en næring som er pålagt å tilknytte seg en godkjent BHT.

Fra 1.januar 2023 ble det innført endring i forskriften som beskriver hvordan arbeidsgiver skal bruke BHT. Brevet fra arbeidstilsynet er sendt ut for å tydeliggjøre BHT’s rolle i bedriftens arbeidsmiljø og hva vi skal hjelpe dere med.

Du finner svar på mange spørsmål i Arbeidstilsynets nyhetsbrev her:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/skal-jeg-ha-bedriftshelsetjeneste/