Skilt med teksten "Forskrifter"

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at den enkelte virksomhet skal skaffe seg bedriftshelsetjeneste ut fra de arbeidsmiljøforhold som finnes i virksomheten. BHT skal ha kompetanse innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid og aktuelle arbeidsmiljøforhold, og være godtkjent av arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomheten i arbeidet med å skape sunne og trygge arbeidsforhold slik det framgår av forskriften.

§ 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier noe om hvordan virksomheten skal bruke sin bedriftshelsetjeneste.

Arbeidsgiver skal sørge for at BHT:

  • bistår med planlegging og gjennomføring av endringer i arbeid og arbeidsmiljø.
  • bistår ved utarbeidelse av retningslinjer for arbeidsprosesser.
  • bistår med kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar undersøkelser og vurderer risiko.
  • foreslår og arbeider for tiltak som kan forebygge helseskader.
  • bistår med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen.
  • bistår ved tilrettelegging av arbeidet for den enkelte, og deltar i dialogmøter.
  • bistår med informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
  • bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Les mer om dette her.

 

« Til nyhetsarkivet