Ny daglig leder

2 av dagens nøkkelpersoner i SAMKO vil fra 1.januar 2015 gå over i nye stillinger.

Sigrun Ramsli, som i en årrekke har fylt rollen som både daglig leder og bedriftssykepleier, har signalisert til styret, at hun fremover ønsker å ha hovedfokus på arbeidsoppgavene som bedriftssykepleier. Sigrun ønsker derfor å fratre stillingen som daglig leder.

Bjørg Odland, som har vært tilknyttet SAMKO siden 2011, er nå tilbake etter 1 års permisjon fra stillingen som bedriftssykepleier. Bjørg Odland har takket ja til tilbudet om å tre inn i stillingen som daglig leder i SAMKO fra 1.januar 2015.

SAMKO er avhengig av den kompetanse og den bredde som er kjennemerket vårt, og vi er svært glad for at vi på denne måten får beholde god og riktig kompetanse i SAMKO-teamet, sier styreleder Frode Tjelle.

« Til nyhetsarkivet