Sigrun Ramsli - Daglig leder / Bedriftssykepleier

930 14 074
sigrun.ramsli@samko.no

Aud Alstveit

Aud Alstveit - Nestleder/Bed.sykepleier

404 06 842
aud.alstveit@samko.no

Anette Monsen

Anette Monsen - Bedriftsergoterapeut

958 38 338
anette.monsen@samko.no

Boi-Boi Dudley - Bedriftsergoterapeut

995 10 831
boi-boi.dudley@samko.no

Eirik Stokka Hansen

Eirik Stokka Hansen - Bedriftssykepleier

995 35 425
eirik.stokka.hansen@samko.no

Helene Anda Nilsen

Helene Anda Nilsen - Yrkeshygieniker

930 74 495
helene.anda.nilsen@samko.no

Irene-helleren

Irene B. Helleren - BHT-koordinator

930 74 490
irene.b.helleren@samko.no

John Hjelle

John Hjelle - Lege/Arbeidsmedisiner

51 78 83 40
klepp@samko.no

Kari Birkeland

Kari Birkeland - Bedriftssykepleier

986 38 158
kari.birkeland@samko.no

Knut Sørensen

Knut Ro Sørensen - Yrkeshygieniker

930 74 493
knut.ro.sorensen@samko.no

Olav Lundø

Olav Lundø - Bedriftssykepleier

930 74 491
olav.lundo@samko.no

Kontakt oss