Kurs og dato

Varighet

Sted

Nye personvernregler

2 timer, kl.12.30-14.30
Bryne Kro & Hotell
1 dag
Bryne

Grunnkurs i HMS 2018

4 dager
Bryne
1 dag
Bryne Kro & Hotell
4 samlinger à 2 timer
Klepp og/eller Egersund
2 timer
Klepp og Egersund